Werkwijze

Stap 1:
Kennismaking

Afstemmen van behoeftes en vraagstukken

Dit gesprek is voor onze rekening en bedoeld om te onderzoeken of onze dienstverlening en jouw behoeftes bij elkaar passen. Wij willen weten wat jouw gewenste bestemmingen zijn én wat van ons verwacht wordt, zodat we kunnen bepalen of we succesvol kunnen samenwerken.

Om ervoor te zorgen dat onze eerste ontmoeting zowel productief als plezierig is, vul je dit online formulier in.

Stap 2:
Analyse

Inzicht in uw huidige financiële situatie

Om de route van de reis te kunnen bepalen moeten we weten wat het vertrekpunt is. We checken de juiste bagage in en zorgen dat er geen overtollige ballast mee gaat. Wij noemen dit een analyse van de huidige financiële situatie. Hierbij kijken we of de financiën optimaal zijn ingericht, waar er nog kansen liggen en of je geen onnodige of ongewenste risico’s neemt.

Stap 3:
Advies

Opzetten van op maat gemaakte financiële strategie

Met behulp van geavanceerde planningssoftware bepalen we in samenspraak de juiste route. Door middel van wat-als scenario’s laten we zien welke route welk effect heeft op jouw cashflow- en vermogensontwikkeling, op zowel de korte als langere termijn. Je ontvangt van ons een concrete strategie om comfortabel op bestemming aan te komen. Om jou zorgeloos te laten reizen zorgen we er voor dat het afdekken van ongewenste risico’s onderdeel is van het reisplan.

Stap 4:
Implementatie

Uitvoeren van strategie en inkopen van financiële producten

Uit de strategie komen heldere actiepunten naar voren hoe je het beste op bestemming aan kunt komen. Deze actiepunten zullen wij zoveel mogelijk uitvoeren of zorgen dat de juiste partners worden ingeschakeld. Denk hierbij aan banken, verzekeraars, notarissen of makelaars. 

Stap 5:
Monitoring

Navigeren in een veranderende wereld

Jouw financiële situatie is aan verandering onderhevig, zowel door externe als interne factoren. Om ervoor te zorgen dat je op koers blijft is het essentieel om periodiek in overleg te gaan. We actualiseren jouw financiën, evalueren of de juiste route nog wordt gevolgd, de risico’s nog voldoende zijn afgedekt en sturen bij waar nodig.

Service

Gedurende onze samenwerking mag je van ons de volgende aanvullende service verwachten:

Toegankelijkheid

Beveiligde digitale map voor opslag relevante documenten en communicatie

Toegang tot strategie via beveiligde web-based omgeving

Toegang tot ons netwerk van (verhuur)makelaars, notarissen, geldverstrekkers, verzekeraars, vermogensbeheerders, fiscalisten, etc.

Communicatie

Adviseur / ondersteuner altijd bereikbaar per e-mail, telefonisch of Whatsapp

Heldere uitleg in begrijpelijke taal en concrete vervolgstappen

Relevante informatie via nieuwsbrieven, blogs en lezingen

Papierwinkel

Hulp bij verzamelen van benodigde documenten

Afstoffen, ordenen en weggooien van onnodige papieren

Voorinvullen van formulieren zodat alleen handtekening benodigd is

Second opinion

Beoordelen van ontvangen aanbiedingen en investeringsvoorstellen

Vergoeding

Graag geven wij op voorhand inzicht in de vergoedingen die wij vragen voor de verschillende diensten.

Wij factureren uiterlijk 1 maand na aanvang van de werkzaamheden

Lifestyle planning

Aan de hand van een aantal criteria bepalen we welk niveau we aanhouden. Jouw niveau wordt bepaald op basis van een aantal verschillende overwegingen, waaronder:

  • Inkomen
  • Belegbaar vermogen;
  • Complexiteit / Verscheidenheid (onderneming, producten, vraagstukken);
  • Aantal cliënten (alleenstaand, met partner, familie);
  • Benodigde middelen

Niveau

A

B

C

D

Nulmeting

1.400 EUR

1.200 EUR

1.000 EUR

800 EUR

Financieel master plan

3.000 EUR

2.700 EUR

2.400 EUR

2.100 EUR

Woonplan

4.400 EUR

4.000 EUR

3.600 EUR

3.200 EUR

Product planning

We helpen ook bij het opzetten van een plan voor een specifiek doel of verbeteren van bestaande producten.

Hypotheek aflosplan

700 EUR

   

Studieplan

700 EUR

   

Lijfrenteplan

700 EUR

   

Overlijdensrisicoplan

300 EUR

   

Arbeidsongeschiktheidsplan

700 EUR

   

Vermogensbeheer

Percentage van belegd vermogen per jaar, per kwartaal in rekening gebracht via de beleggingsrekening.

< 50.000 EUR

0,80%

aanvullende factuur tot 400 EUR

50.000 – 250.000 EUR

0,80%

 

250.000 – 500.000 EUR

0,80%

korting van 25% op factuur van lifestyle- en product planning

500.000 – 1.000.000 EUR

0,80%

korting van 50% op factuur van lifestyle- en product planning

> 1.000.000 EUR

0,80%

korting van 100% op factuur van lifestyle- en product planning

Close Menu