Werkwijze

Stap 1:
Kennismaking

Kennismaking

Afstemmen van behoeftes en vraagstukken

Dit gesprek is voor onze rekening en bedoeld om te onderzoeken of onze dienstverlening en jouw behoeftes bij elkaar passen. Wij willen weten wat jouw gewenste bestemmingen zijn én wat van ons verwacht wordt, zodat we kunnen bepalen of we succesvol kunnen samenwerken.

Om ervoor te zorgen dat onze eerste ontmoeting zowel productief als plezierig is, vul je dit online formulier in.

Stap 2:
Nulmeting

Inzicht in jouw huidige financiële situatie

Om de route van de reis te kunnen bepalen moeten we weten wat het vertrekpunt is. We checken de juiste bagage in en zorgen dat er geen overtollige ballast mee gaat. Wij noemen dit een nulmeting. Hierbij kijken we of de financiën optimaal zijn ingericht, waar er nog kansen liggen en of je geen onnodige of ongewenste risico’s neemt.

Stap 3:
Doelen & waarden

Afstemmen van financiële doelen op persoonlijke waarden

Essentieel is het identificeren van persoonlijke doelen en waarden. Dit kan het kopen van een huis zijn, bijdragen aan de opleiding van jouw kind(eren), het starten van een bedrijf of comfortabel met pensioen gaan. Het afstemmen van financiële doelen op persoonlijke waarden zorgt ervoor dat de financiële middelen worden ingezet voor de meest betekenisvolle aspecten van jouw leven.

Stap 4:
Strategie

Opstellen van een op maat gemaakt financieel plan

Op basis van de nulmeting en de geïdentificeerde doelen wordt een op maat gemaakt financieel plan opgesteld. Onderdelen van het plan kunnen zijn: budgetteren, sparen, investeren, schuldbeheer, belastingplanning, pensioen- én vermogensplanning. Je ontvangt van ons een concrete strategie om comfortabel op bestemming aan te komen. Om jou zorgeloos te laten reizen zorgen we er ook voor dat het afdekken van ongewenste risico’s onderdeel is van het reisplan.

Stap 5:
Implementatie

Uitvoeren van strategie

Nadat het financiële plan is opgesteld, is het tijd om het in de praktijk te brengen. Dit houdt in dat de uitgestippelde strategieën worden gevolgd, mogelijk uitgavenpatronen worden aangepast en noodzakelijke investeringen worden gedaan. Een consistente uitvoering van het plan is cruciaal om financiële doelen te bereiken en financiële stabiliteit te krijgen of behouden.

Stap 6:
Monitoring

Monitoring

Actualiseren, evalueren en bijsturen

Financiële planning is een voortdurend proces dat regelmatige monitoring en aanpassingen vereist. Naarmate omstandigheden veranderen, door zowel externe als interne factoren, moet het plan worden beoordeeld en dienovereenkomstig worden aangepast. Dit zorgt ervoor dat je op koers blijft en het plan blijft voldoen aan jouw voortdurend evoluerende financiële situatie, doelen en behoeften.

Close Menu