Werkwijze

Kennismaking

Dit gesprek is voor onze rekening en bedoeld om nader kennis te maken en vrijblijvend te bespreken of onze dienstverlening en uw behoeftes bij elkaar passen. Wij willen weten wat uw wensen en doelstellingen zijn en wat u van ons als adviseur verwacht. Tijdens dit gesprek lichten wij onze werkwijze, aanpak en servicemodel toe, zodat u hierna kunt beslissen of u gebruik wilt maken van onze diensten.

Analyse

Het traject gaat van start met een analyse van uw huidige financiële situatie zodat we kunnen beoordelen of alles in samenhang is met uw wensen en doelen, waar er kansen liggen, u geen onnodige of onbekende risico’s neemt én of er optimalisatiemogelijkheden zijn. Ook controleren we of uw huidige financiële producten qua prijs en kwaliteit nog marktconform zijn.

Advies

In samenspraak bepalen we wat de juiste stappen zijn om invulling te geven aan uw doelstellingen. Op basis hiervan stellen wij een gedegen en duidelijk advies op. Wij adviseren u over de verschillende mogelijkheden, de kansen en risico’s daarvan en het effect op uw cashflow- en vermogensontwikkeling op zowel de korte als langere termijn. Wij sluiten de adviesfase af met een uitgebreide toelichting.

Implementatie

Uit ons advies komen heldere actiepunten naar voren hoe u het beste uw doelstellingen kunt realiseren. Indien gewenst kunnen wij deze actiepunten voor u (laten) uitvoeren. Wij hebben een uitgebreid netwerk van banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, notarissen, fiscalisten, makelaars en projectontwikkelaars zodat de processen op efficiënte wijze verlopen en u tijd, geld en stress bespaart.

Monitoring

Uw financiële situatie is aan verandering onderhevig. Inkomsten en uitgaven kunnen fluctueren net als de ontwikkeling van uw vermogen. Natuurlijk kunnen ook uw wensen en doelstellingen wijzigen alsmede wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat u op koers blijft is het belangrijk om periodiek uw situatie te actualiseren en evalueren zodat u kunt bijsturen waar nodig.

Close Menu