Financieel master plan

Samen zullen we een passend en haalbaar financieel master plan opstellen. Dit zorgt ervoor dat je een duidelijke financiële strategie hebt om je wensen en dromen te bereiken. Het leven is geen generale repetitie, dit plan maakt van jouw ambities realistische doelstellingen.

Met een financieel plan zet je jouw financiën in teken van jouw leukste leven. Zo zorg je voor voldoende geld op het moment dat je het wilt uitgeven aan de dingen die belangrijk voor jou en je familie zijn.

Ons idee van financiële planning

Video afspelen

Service

Onze service bij het financieel master plan bestaat uit de volgende onderdelen:

Ontdekken

Identificeren van jouw unieke wensen, dromen en ambities

Vaststellen van belangrijkste sleutels voor succesvolle samenwerking

Analyseren

Inzicht in cashflow- en vermogensontwikkeling op korte én (middel)lange termijn

Beoordelen van kansen en risico’s voor inkomen en/of vermogen bij:

  • heden
  • pensioneren
  • overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • werkloosheid
  • hypotheekrente stijging

Signaleren van optimalisatie (besparen en/of verbeteren) mogelijkheden:

  • hypotheek en overige schulden: rente %, rentevast periode, wijze van aflossen
  • pensioenen: wijze van beleggen en dekking nabestaanden
  • verzekeringen: premie, voorwaarden en noodzaak
  • vermogen: rendement, risico, flexibiliteit
  • juridisch: samenlevings-, partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden
  • fiscaal: inkomsten- en erfbelasting

Plannen

Hulp bij budgetteren van uitgaven en structureren van rekeningen/geldstromen

Cashflow- en vermogensplanning voor inkomens- en vermogensdoelstellingen als:

·         

  • volledig of gedeeltelijk stoppen met werken op gewenste leeftijd
  • helpen kinderen bij studie of aankoop woning
  • aflossen hypotheek
  • grote uitgave als sabbatical, vakantiewoning, wereldreis
  • in stand houden van vermogen (ná inflatie en belastingen)
  • aanvulling inkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid

Vormgeven fiscale opzet (box 1, 2 of 3 of combinatie)

Bepalen doelvermogen, rendement en eenmalige en/of periodieke inleg

Bepalen verzekerd bedrag, verzekeringsvorm en looptijd

Toelichten

Uitgebreide toelichting met alle bevindingen van de analyse en planning

Bespreken gevolgen voor financiën en bepalen gewenste vervolgstappen

Implementeren

Openen en inrichten beleggingsrekeningen

Aanvragen van pensioenen en lijfrentes, zowel opbouwend als uitkerend

Afsluiten van risicoverzekeringen bij overlijden, arbeidsongeschikt- en werkloosheid

Afsluiten van schadeverzekeringen als opstal, inboedel, aansprakelijkheid, auto, reis en rechtsbijstand

Rapporteren

Vastleggen van Financieel plan in beknopt rapport

Service

Doelstellingen

Risico's

Inkomensplan - Uitgangspunten

Inkomensplan - Verwachtingen

Bezittingen en schulden

Resterend budget

Close Menu