Visuals

Emotionele cyclus

Bron: Fondsenplatform

Risico niet-geïnformeerd

Bron: Fondsenplatform

Noodzaak

Bron: Fondsenplatform

Inflatie

Bron: Fondsenplatform

Sparen vs. beleggen
Inleg € 10.000 eenmalig

Bron: Fondsenplatform

Sparen vs. beleggen
Inleg € 1.000 per jaar

Bron: Fondsenplatform

Kans op verlies

Bron: Morningstar

100+ jaar aandelen

Bron: Fondsenplatform

Intra-jaarlijkse dalingen

Bron: Fondsenplatform

lange termijn

Bron: Fondsenplatform

Voorspellen

Bron: Fondsenplatform
Bron: Dimensional

Geografische spreiding aandelen

Bron: Fondsenplatform

Sector spreiding aandelen

Portefeuilles

FAST40

Low yld / vol

Fondsen: 9
Effecten: 24.091
Fondskosten: 0,15%
Transactiekosten: 0,12%
Benchmark: CPI + 1%

FAST60

Mid yld / vol

Fondsen: 8
Effecten: 19.949
Fondskosten: 0,14%
Transactiekosten: 0,08%
Benchmark: CPI + 2%

FAST80

High yld / vol

Fondsen: 8
Effecten: 19.949
Fondskosten: 0,12%
Transactiekosten: 0,05%
Benchmark: CPI + 3%

FAST100

Max yld / vol

Fondsen: 5
Effecten: 6.473
Fondskosten: 0,11%
Transactiekosten: 0,02%
Benchmark: CPI + 4%

Rendement bandbreedte 1 jaar

Disclaimer

Zowel de geografische verdeling als sector verdeling van de aandelen is per peildatum 5-1-2023.

Rendementen zijn bruto rendementen van MSCI World GR USD, dus zonder aftrek van kosten. Spaarrente is afkomstig van DNB en geldreview.nl. De waarde van jouw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garanties voor de toekomst. 

De jaarinflatie (dec vs dec) is afkomstig van inflation.eu. Er is geen rekening gehouden met de omwisseling van guldens naar euro’s, het is puur een illustratie van het effect van koopkracht daling. 

Deze publicaties zijn alleen voor informatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. VersGil en Fondsenplatform besteden uiterste zorg aan de juistheid en correctheid van de geboden informatie. Toch kan VersGil of Fondsenplatform geen garantie geven voor de juistheid van de geboden informatie. Het grootste gedeelte van de geboden informatie is afkomstig van derden. Derhalve aanvaardt VersGil of Fondsenplatform geen verantwoordelijkheid voor onjuiste, geheel of gedeeltelijk ontbrekende informatie. 

Close Menu