Visuals

Inflatie

Bron: Fondsenplatform

Sparen vs. beleggen
Inleg € 1.000 per jaar

Bron: Fondsenplatform

Intra-jaarlijkse dalingen

Bron: Fondsenplatform

Kans op verlies

Bron: Morningstar

Lange termijn

Bron: Fondsenplatform

Emotionele cyclus

Bron: Fondsenplatform

Crisis of kansen

Bron: Fondsenplatform

Risico niet-geïnformeerd

Bron: Fondsenplatform

Portefeuilles

FAST 80/20
FAST 60/40
FAST 40/60
FAST 20/80
FAST 0/100

Kern / satelliet

Geografische spreiding aandelen

Bron: Fondsenplatform

Sector spreiding aandelen

Risico afbouw Portefeuilles

Disclaimer

Zowel de geografische verdeling als sector verdeling van de aandelen is per peildatum 7-6-2022.

Rendementen zijn bruto rendementen van MSCI World GR USD, dus zonder aftrek van kosten. Spaarrente is afkomstig van DNB en geldreview.nl. De waarde van jouw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garanties voor de toekomst. 

De jaarinflatie (dec vs dec) is afkomstig van inflation.eu. Er is geen rekening gehouden met de omwisseling van guldens naar euro’s, het is puur een illustratie van het effect van koopkracht daling. 

Deze publicaties zijn alleen voor informatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. VersGil en Fondsenplatform besteden uiterste zorg aan de juistheid en correctheid van de geboden informatie. Toch kan VersGil of Fondsenplatform geen garantie geven voor de juistheid van de geboden informatie. Het grootste gedeelte van de geboden informatie is afkomstig van derden. Derhalve aanvaardt VersGil of Fondsenplatform geen verantwoordelijkheid voor onjuiste, geheel of gedeeltelijk ontbrekende informatie. 

Close Menu