Financieel plan

Samen zullen we een passend en haalbaar financieel plan opstellen. Dit zorgt ervoor dat je een duidelijke financiële strategie hebt om je wensen en dromen te bereiken. Het leven is geen generale repetitie, dit plan maakt van jouw ambities realistische doelstellingen.

Met een financieel plan zet je jouw financiën in teken van jouw leukste leven. Zo zorg je voor voldoende geld op het moment dat je het wilt uitgeven aan de dingen die belangrijk voor jou en je familie zijn.

Een financieel plan bestaat uit verschillende componenten die in meer of mindere mate samenkomen in verschillende fasen van het leven. We bekijken welke van de volgende onderdelen voor jou relevant zijn en integreren dit in het financieel master plan.

Budgetteren en cashflowmanagement

Doeltreffend budgetteren en het beheer van kasstromen zijn essentieel voor financiële stabiliteit. Door te focussen op de uitgaven en het instellen van budgetten zorgen we ervoor dat geld bewust wordt toegewezen aan wat je echt belangrijk vindt. Het stelt je in staat om prioriteiten te stellen en rigoureus te besparen op zaken die geen waarde toevoegen.

Spaar- en investeringsstrategieën 

Sparen en investeren zijn cruciale componenten van het plan. We ontwikkelen een strategie om consequent een deel van het inkomen te sparen en te investeren in een gediversifieerde portefeuille. Dit helpt om in de loop van de tijd vermogen op te bouwen en lange termijn doelen te bereiken.

Schuldenbeheer

Adequate beheersing van schulden vermindert financiële stress. We bekijken hoe we efficiënt kunnen toewerken naar aflossing van bestaande schulden, of we rentebetalingen kunnen minimaliseren en hoe om te gaan met een toekomstige rentestijging.

Risicomanagement en verzekeringsplanning

Financiële moeilijkheden kunnen veroorzaakt worden door onvoorziene gebeurtenissen, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. We identificeren hoe groot deze potentiële financiële risico’s zijn en bekijken hoe we dit het beste kunnen afdekken middels verzekeringen en/of door anders om te gaan met de inkomsten en uitgaven.

Belastingplanning

Het doel is om belastingverplichtingen te minimaliseren en belastingvoordelen te maximaliseren. Ons belastingstelsel kent 3 boxen waar we slim gebruik van maken zodat mogelijke aftrekposten benut worden en we het vermogen efficiënt kunnen structureren. 

Pensioenplanning

Hiermee werken we toe naar financiële zekerheid tijdens de pensioenfase. Door doelen te stellen en de uitgaven te schatten werken we toe naar een spaar- en investeringsplan zodat er voldoende geld is om te genieten van een welverdiend pensioen en je de voor jou belangrijke dingen kunt blijven doen.

Nalatenschapsplanning

Een correct nalatenschapsplan zorgt ervoor dat het vermogen volgens jouw wensen wordt verdeeld, met minimale belastingverplichtingen, juridische complicaties en mogelijke conflicten tussen de erfgenamen.

Ons idee van financiële planning

Video afspelen
Close Menu