Cashflow planning

Financiële planning die op de juiste manier wordt uitgevoerd, moet een vloeiende financiële prognose bevatten die is gemaakt met behulp van geavanceerde planningssoftware. De tool bij uitstek voor VersGil Financiële diensten is Figlo.

Figlo is ongelooflijk krachtig. Het stelt ons in staat om meerdere wat-als scenario’s te creëren op basis van jouw unieke financiële situatie, wensen, dromen en ambities. Door deze scenario’s kunnen we een  gedetailleerd plan te maken dat niet alleen rekening houdt met jouw huidige behoeften, maar dat in de toekomst kan worden aangepast als jouw leven verandert.

Figlo is de basis van onze financiële planning en versterkt al onze klantrelaties.

Meester worden van deze software is een lange reis. Zelfs professionals kost het jaren. VersGil beheerst dit tot in de puntjes en doceert de IT-professionals die deze software bouwen.

Inkomsten en uitgaven

Bezittingen en schulden

Resterend budget - Vóór advies

Resterend budget - Ná advies

Hoe werkt cashflow planning software?

Het echte leven is onvoorspelbaar en verandert voortdurend. Een belangrijk kenmerk van deze software is dus dat we de planning mee kunnen veranderen.

De software werkt door alles te berekenen dat tijd, geld of planning kost om te bereiken. Dus hoe gedetailleerder jij kunt zijn, hoe realistischer de planning wordt.

Om te beginnen voeren we jouw ruwe financiële gegevens in:

 • Inkomsten uit arbeid
 • Inkomsten uit onderneming
 • Inkomen uit pensioen
 • Inkomsten uit verhuur
 • Rente en dividend
 • Beleggingsopbrengst

We kijken dan naar de huidige en te verwachten of gewenste toekomstige uitgaven:

 • Vaste lasten
 • Consumptie
 • Familie
 • Feestdagen
 • Luxe
 • Vrije tijd

Vervolgens voegen we bezittingen toe:

 • Jouw huis
 • Vastgoedbeleggingen
 • Bedrijfsmiddelen
 • Investeringen
 • Spaargelden
 • Vorderingen

En tot slot, verplichtingen:

 • Hypotheken
 • Leningen
 • Creditcards

Om de uitkomst betekenis te geven, gebruiken we bepaalde veronderstellingen over de ingevoerde items. Hier komt onze expertise om de hoek kijken. De drie belangrijkste veronderstellingen die worden gebruikt bij de financiële prognoses voor de lange termijn zijn:

 • Inflatie (van toepassing op alle aspecten)
 • Rente op spaargelden
 • Rendement op beleggingsgelden

Zodra alle onbewerkte gegevens en aannames zijn toegevoegd, kunnen we beginnen met het analyseren van de resultaten en zien hoe dicht u bij het bereiken van uw levenslange doelen bent. Vanuit deze basis kunnen we de wat-als scenario’s bouwen en zien wat het effect van een aanpassing op jouw cashflow- en vermogensontwikkeling is.

Close Menu