Zo profiteer jij van de nieuwe pensioenwet

Zo profiteer jij van de nieuwe pensioenwet

Een nieuw pensioenstelsel komt eraan. Dat klinkt als taaie koek, niet? De afgelopen tijd is deze nieuwe wet, de Wet Toekomst Pensioenen, een veelbesproken onderwerp. Met deze nieuwe wet gaan er zaken veranderen rondom onze pensioenen. Geen zorgen, ik zorg ervoor dat je begrijpt wat er precies gaat veranderen en waarom het belangrijk is om dat te weten. 

Waarom krijgen we een nieuw pensioenstelsel?

Tot voor kort kenden we in Nederland een prima werkend pensioenstelsel, maar door de grote veranderingen in de samenleving knelt het huidige stelsel steeds meer. Dat heeft te maken met de grote veranderingen in de economie, arbeidsmarkt en demografie. We worden namelijk steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden en dat betekent dat de pensioenfondsen meer en langer moeten uitbetalen dan van tevoren was berekend. 

Dan volgt de veranderende arbeidsmarkt. Het huidige pensioenstelsel is zo gebouwd dat het goed werkt als mensen hun hele leven bij dezelfde werkgever werken. Dat is niet meer van deze tijd. We wisselen steeds vaker van baan of mensen beginnen voor zichzelf. Deze veranderingen hebben invloed op de opbouw van je pensioen. 

Tot slot is er een toenemende behoefte aan individuele keuzevrijheid als het gaat om pensioenen. Met de nieuwe wet wordt meer ruimte gegeven voor eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid, zoals flexibele pensioenleeftijd en zeggenschap in het persoonlijk pensioenvermogen.

Wat blijft hetzelfde in het nieuwe pensioenstelsel?

Een aantal sterke punten uit het huidige pensioenstelsel blijven onveranderd. Het belangrijkste is de drie pijlers van de fundatie van het Nederlandse pensioenstelsel: het AOW, de pensioenopbouw via de werkgever en het individueel aanvullend pensioen blijven bestaan. Dit was zo, en blijft zo. 

Wat verandert er dan? 

De manier waarop je jouw pensioen opbouwt wordt duidelijker en de nieuwe regels sluiten beter aan bij de veranderende samenleving, economie en arbeidsmarkt. We noemen de 3 belangrijkste:

1. De pensioenuitvoerders laten het pensioen meebewegen met de beursresultaten. Dat betekent dat het pensioenvermogen toeneemt als het goed gaat met de aandelenkoersen. Daar tegenover staat als het niet zo goed gaat, het pensioenvermogen kan afnemen. Dat klinkt eng! Het pensioenfonds houdt alles in de gaten om ervoor te zorgen dat de pensioenuitkering niet te veel op en neer beweegt. Hiervoor is onder andere een buffer die wordt opgebouwd binnen het collectieve pensioenvermogen en bedoeld is om risico’s en schommelingen op te vangen.

2. Het wordt inzichtelijk hoeveel pensioen we hebben opgebouwd. Dat betekent hoeveel geld er is ingelegd en hoeveel geld daarbij is verdiend. Het wordt uiteindelijk dus transparanter en eerlijker gemaakt voor ons. 

3. De premie wordt aangepast. In het oude systeem steeg het percentage dat je inlegde voor je pensioen naarmate je ouder werd. Nu is dat anders, want het premiepercentage dat je inlegt blijft nu gelijk. Zo wordt het eerlijker en overzichtelijker. 

Hoe kun je hiervan profiteren? 

Denk aan deze punten om te profiteren van de nieuwe pensioenwet. 

1. Je mag straks 10% van je pensioenkapitaal eenmalig opnemen, dit noemen ze het ‘Bedrag Ineens’. Dat betekent dat je een deel van het geld dat voor je pensioen is gespaard, je eerder kunt gebruiken. Let op! Dit kan wel invloed hebben op de hoeveelheid geld die je later krijgt als je met pensioen bent en de toeslagen die je mogelijk ontvangt.

2. Maak gebruik van je jaarruimte. De jaarruimte is een regeling waarbij je zelf geld opzij kunt zetten voor je oude dag. Het geld dat je inlegt mag je aftrekken van de belasting die je moet betalen. Dat betekent dat je minder belasting hoeft te betalen en dus meer geld overhoudt. Onthoud wel dat je later weer belasting betaalt over het geld dat wordt uitgekeerd voor je pensioen. Een voordeel is dat die belasting na je pensioendatum meestal lager is dan nu.

Benieuwd wat de nieuwe pensioenwet voor jou betekent? Wij vertellen je er graag over en kijken met je mee naar jouw persoonlijke mogelijkheden om van de nieuwe pensioenwet te profiteren. Plan een afspraak in met ons via info@versgil.nl of 085 – 303 62 73

Close Menu