Secundaire arbeidsvoorwaarden

Onderneming

Naast pensioen zijn voorzieningen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid ook belangrijke arbeidsvoorwaarden voor uw werknemer. Wij helpen u bij het opzetten van dergelijke voorzieningen voor uw personeel.

Bij indiensttreding van een werknemer lichten wij individueel de secundaire arbeidsvoorwaarden als de pensioenregeling en (aanvullende) WIA-regelingen toe, zodat uw personeel precies weet wat u voor hen geregeld heeft. Wanneer de werknemer zelf nog keuzes moet maken, bijvoorbeeld hoe zij willen beleggen met hun pensioengeld, dan kunnen zij dit na dit gesprek goed geïnformeerd doen.

Ook kan er periodiek een bijeenkomst worden ingepland waarin wij aan geïnteresseerde personeelsleden alle voorzieningen toelichten die u voor hen heeft getroffen. We bespreken dan de fiscale en sociale actualiteiten. Achteraf is er natuurlijk ruimte voor individuele vragen.

Close Menu