Pensioen

Collectief pensioen

Een pensioenadvies van VersGil is meer dan alleen de vraag of u precies 70% van uw loon als inkomen gaat krijgen. Uw bruto inkomen zegt namelijk niet zo veel. Wat u wilt weten is hoeveel u na pensioen daadwerkelijk te besteden heeft.

Daarom zijn wij van mening dat een goed pensioenadvies altijd in samenhang met uw overige inkomsten en vermogen moet worden gezien. Misschien is uw hypotheek tegen die tijd wel afgelost of wilt u kleiner gaan wonen. Misschien vindt u het helemaal geen probleem dat u minder te besteden heeft of wilt u juist meer kunnen besteden omdat u nog veel wilt gaan ondernemen.

Een pensioenadvies van VersGil is altijd gemaakt met als rode draad uw gewenste besteedbare inkomen, persoonlijke levensdoelen en wensen.

Een praktijkvoorbeeld

Thomas en Linda zijn via internet op zoek naar een goed en onafhankelijk pensioenadvies. De werkgever van Thomas heeft namelijk alleen een heel beperkte regeling voor zijn werknemers afgesloten. In deze regeling wordt alleen over een deel van het salaris pensioen opgebouwd maar aangezien het loon van Thomas veel hoger is, zal hij zelf op zoek moeten naar een aanvulling. Op internet zien Thomas en Linda dat er een veelvoud aan oplossingen mogelijk zijn. Ze komen begrippen als lijfrenteverzekering, banksparen, privépensioen en lijfrentesparen tegen. Omdat ze door de bomen het bos niet meer zien, besluiten ze op aanraden van vrienden een pensioenadvies door VersGil te laten maken. 

Tot hun verbazing gaat het in het kennismakingsgesprek niet over wat het bruto inkomen van Thomas na pensioen moet zijn. In plaats daarvan gaat het over hoeveel ze in de toekomst willen kunnen besteden en of ze een vast inkomen willen of zelf over hun geld willen kunnen beschikken. Dat vinden ze een goede vraag want na hun pensioen willen ze hun droom om meer te gaan reizen kunnen uitvoeren. Maar misschien dat het reisdoel wel wordt vervangen door een huisje in het buitenland. Waar moeten ze dat van betalen als het geld vastzit in een pensioenregeling?

Samen met de financieel planner van VersGil wordt daarom een pensioenadvies gemaakt met een combinatie van een langdurig basisinkomen en een tijdelijke aanvulling uit beleggingen om de reizen of het tweede huis van te kunnen betalen. Door het inkomen na pensioen te verhogen, kan de aflossingsvrije hypotheek worden doorbetaald.

Close Menu