Inkomen- en vermogensplanning

Vermogensplanning

Inkomen- en vermogensplanning is het zodanig inrichten van uw inkomen en vermogen dat u uw gewenste levensstijl financieel kunt bereiken en behouden. Na het (her)inrichten van uw financiën volgt het monitoren en eventueel bijsturen van de verdeling over verschillende beleggingen rekening houdend met risico’s, rendement en doelstellingen op de lange termijn.

De basis van de inkomen- en vermogensplanning is een zorgvuldig doordacht financieel plan.

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, pensionering: mooie gebeurtenissen, maar u moet er wél goed op zijn voorbereid. Financiële planning brengt uitkomst. Door middel van een persoonlijk financieel plan creëert u overzicht over wat nodig is om uw wensen en ambities te realiseren.

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u getrouwd, kunt u op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Een persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt uw risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • pensioenopbouw;
  • woonlasten en de waarde van de woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van je partner.

Financiële planning is een proces waarbij u voor een lange termijn een relatie met VersGil aan gaat. Het beheer van uw financiën is direct verbonden met uw levensloop, soms te voorspellen maar vaak onvoorzien. Wij lopen daarom als het ware met u en de gebeurtenissen in uw leven mee.

Afwisselend hebben wij de rol van raadgever,  luisterend oor, creatief meedenker of stellen we u gerust en behoeden wij u voor te snelle of ondoordachte acties. Maar omdat het leven voortdurend in beweging is, spreken we elkaar periodiek om te bekijken wat er eventueel bijgesteld moet worden. Het plan is en blijft een dynamisch geheel.

Een financiële planning van VersGil is altijd gemaakt met als rode draad uw gewenste besteedbare inkomen, persoonlijke levensdoelen en wensen.

VersGil Financiële diensten heeft diverse keurmerken welke dienen als waarborg voor onafhankelijk en deskundig advies.

Benieuwd naar ons idee van financiële planning? Bekijk dan dit filmpje!

Close Menu