Dienstverlening

Met onze dienstverlening bent u in staat om op ieder moment zelf bewust de juiste keuzes te maken.

Dit doen we door het opstellen van een financiële strategie gebaseerd op uw wensen en dromen en hierbij doorlopende begeleiding te bieden. Ieder jaar actualiseren, evalueren en sturen we waar nodig bij.

Wij worden door onze relaties ingeschakeld voor zeer uiteenlopende onderwerpen waaronder:

 • inzicht in en overzicht van financiële positie;
 • financiering voor nieuwe (vakantie)woning;
 • opbouw vastgoedportefeuille;
 • studie kinderen
 • eerder stoppen met werken;
 • pensioeninkomen aanvullen;
 • inkoop aandelen in bedrijf;
 • juridische vastlegging van financiering tussen partners;
 • kinderen helpen bij aankoop woning;
 • vermogen overdragen aan volgende generatie;
 • nabestaanden goed achterlaten bij overlijden;
Inkomensplanning

De strategie bestaat, afhankelijk van de situatie, uit de volgende onderdelen:

Inkomensplanning

Inzicht

Belangrijk is niet hoeveel er binnen komt, maar hoeveel er over blijft.

Daarom is het opstellen en actief bewaken van een effectief budget de sleutel tot een solide basis van uw financiën. We implementeren procedures die u in staat stellen uw cashflow te beheren en bewaken. Wij geloven in het creëren van een flexibel kader dat helpt bij het behalen van uw doelen.

 • Cash flow analyse;
 • Budgetteren;
 • Cash flow planning.

Vermogensplanning

Vermogensplanning

Opbouwen, uitbouwen en beschermen.

We hanteren een consistente beleggingsbenadering die is gebaseerd op reële resultaten. We volgen geen rages en zijn wars van giswerk of speculatie. Of u nu een beginnend of doorgewinterde belegger bent, wij helpen u bij het vormgeven van de juiste portefeuille en strategie.

 • Investeren in diverse beleggingscategorieën als spaargeld, obligaties, vastgoed(portefeuille), aandelen;
 • Risico beheersing;
 • Diversificatie;
 • Lage kosten.

Risicomanagement

Risicomanagement

Review van risico’s en aandragen van oplossingen.

Het is onze rol u bewust te maken welke risico’s er zijn en wat de financiële impact hiervan is op uw leven, mocht het zich onverhoopt voordoen. Wij dragen maatwerkoplossingen aan om deze risico’s waar nodig of gewenst af te dekken.

 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Overlijden;
 • Echtscheiding / Relatie ontbinding;
 • Schades (zoals opstal, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en auto).

Nalatenschapsplanning

Nalatenschapsplanning

Veiligstellen en overdragen van vermogen aan de volgende generatie.

Zodat de volgende generatie ook nog kan genieten en profiteren va uw harde werk. Maximale flexibiliteit en belasting besparen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

 • Schenken;
 • Erven;
 • Testamentaire vastlegging.
Close Menu