De basis

Hypotheekadviseur Haarlem

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek of hypothecaire lening is simpel gezegd een lening voor het kopen van een huis. De bank wil uw huis als onderpand voor die lening. Officieel heet dat onderpand de ‘hypotheek’. De lening wordt ‘hypothecaire lening’ genoemd.

Heeft u recht op belastingvoordeel?

De belastingteruggave bij de hypotheek is beter bekend als de hypotheekrenteaftrek via de Belastingdienst. Bij de jaarlijkse belastingaangifte mag u van de Belastingdienst de door u betaalde hypotheekrente in mindering brengen op het belastbaar inkomen. Door hypotheekrenteaftrek betaalt u dus minder belasting.

De belastingteruggave waar u recht op heeft kunt u ook maandelijks ontvangen via de voorlopige teruggave.

Vanaf 2013 heeft u in principe alleen recht op hypotheekrente aftrek als u de hypotheek ten minste annuïtair aflost in maximaal 360 maanden. Mocht u al een hypotheek voor 2013 hebben afgesloten, dan kunt u gebruik maken van overgangsrecht. Dat betekent dat voor dat deel de verplichting tot aflossing niet geldt, maar u wel recht heeft op hypotheekrenteaftrek.

Wat is uw maximale hypotheek?

Wat u maximaal aan hypotheek kunt krijgen is afhankelijk van een aantal factoren waaronder uw inkomen, alimentatieverplichting, overige schulden en de waarde van het huis dat u wilt kopen.

Veel belangrijker dan wat u maximaal aan hypotheek kunt krijgen, is welke hypotheek in uw specifieke situatie verantwoord en passend is. Dat is voor iedereen verschillend aangezien dit grotendeels afhankelijk is van uw uitgaven voor levensonderhoud. Laat u hierover dus goed informeren!

Welke hypotheekvormen zijn er?

In Nederland bestaan verschillende hypotheekvormen:

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u gedurende de looptijd een vast brutobedrag per maand. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Het brutobedrag blijft steeds hetzelfde, maar het nettobedrag wordt steeds hoger. Dat komt omdat u steeds minder rente betaalt en u dus steeds minder belastingvoordeel heeft. Aan het einde van de looptijd heeft u de hypotheek in zijn geheel afgelost.

Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand een vast bedrag af en daarnaast betaalt u rente. Het brutobedrag daalt tijdens de looptijd, omdat u steeds minder rente hoeft te betalen. Aan het einde van de looptijd heeft u de hypotheek helemaal afgelost.

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u de hypotheek gedurende de looptijd niet terug. U betaalt alleen de hypotheekrente over het hypotheekbedrag. U kunt vrijwillig aflossen, zodat u gaandeweg ook minder rente hoeft te betalen. Doet u dat niet, dan blijft de hypotheekschuld even hoog. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheek aflossen. Dat kan door middel van verkoop van de woning, aflossen uit eigen middelen of herfinanciering.

Bij een bankspaarhypotheek lost u niet af, maar spaart u het totale bedrag bij elkaar. Het geld komt op een geblokkeerde spaarrekening te staan en daarover ontvangt u rente. De rente is gelijk aan de hypotheekrente. Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld in één keer afbetaalt met het geld dat op de rekening staat.

Bij een spaarhypotheek spaart u het totale hypotheekbedrag bij elkaar. Aan het einde van de looptijd lost u in één keer het hele bedrag af. Over het gespaarde geld ontvangt u een vergoeding, deze is gelijk aan de hypotheekrente. U betaalt ook voor een overlijdensrisicoverzekering, zodat aflossing van de hele hypotheek geregeld is, mocht u (of uw partner) plotseling overlijden.

Bij een beleggingshypotheek lost u niet af, maar bouwt u vermogen op via een beleggersrekening. Het geld dat u inlegt, wordt geïnvesteerd in beleggingen waarmee u de hypotheek in zijn geheel kunt aflossen. Houd er wel rekening mee dat u niet van te voren weet wat de beleggingen gaan opbrengen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bij een hybride hypotheek worden de voordelen van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek met elkaar gecombineerd. U bepaalt zelf hoe groot het beleggingsdeel en hoe groot het spaardeel is. Wilt u liever zekerheid met sparen? Of wilt u meer risico nemen door meer te beleggen? De keuze is aan u.

Bij een levenhypotheek combineert u een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering. U lost niet af op uw hypotheek, maar betaalt hypotheekrente en een verzekeringspremie. Over de premie die u opbouwt, ontvangt u een vergoeding waarmee u uiteindelijk het hypotheekbedrag in één keer aflost. De verzekeraar draagt ook jaarlijks bij aan de opbouw van de premie door bijvoorbeeld een bedrag aan winstdeling.

Bij de overwaardehypotheek, heeft u overwaarde in de woning zitten omdat u geen of een kleine hypotheek heeft ten opzichte van de waarde van het huis.  U neemt opnieuw een lening met uw huis als onderpand. Met dat geld kunt u doen wat u wilt. De rente hoeft u niet direct te betalen, maar wordt bijgeschreven waardoor het bedrag dat u leent steeds hoger wordt. U eet als het ware de overwaarde op. Klik hier voor meer informatie over de overwaardehypotheek.

Als u een huis wilt kopen om te verhuren, moet u daarvoor een verhuurhypotheek afsluiten. Als verhuurder heeft u namelijk een hele andere status voor de geldverstrekker dan wanneer u een gewone huizenkoper bent. Het is ook goed om te beseffen dat een verhuurhypotheek andere hypotheekrentes heeft dan een ‘gewone’ hypotheek. Klik hier voor meer informatie over de verhuurhypotheek.

Close Menu