Woonplan

Jouw eigen woning en hypotheek zijn belangrijk bij het opbouwen van vermogen. Door creatief te denken in de wijze van financieren en afbetalen, realiseren we naast woonplezier op de korte termijn ook vermogensgroei op de lange termijn.

Bij het kopen van een huis en vormgeven van hypotheek gaat het om meer dan alleen de laagste hypotheekrente. Het is een lange termijn verplichting en een bepalend onderdeel van jouw persoonlijke financiën. Wij zorgen er voor dat dit ook in jouw voordeel gaat werken.

Service

Onze service bij het Woonplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Ontdekken

Identificeren van jouw unieke wensen, dromen en ambities

Vaststellen van belangrijkste sleutels voor succesvolle samenwerking

Plannen

Bepalen maximale hypotheek op basis van haalbaarheid hypotheekaanvraag

Opstellen begroting en financieringsbehoefte

Vormgeven financieringsconstructie rekening houdende met:

·         

  • juridische en fiscale aspecten
  • interne draagplicht van constructie
  • aflosvorm en vermogensopbouw
  • rente % en rentevast periode
  • keuze aanbieder en voorwaarden

Inzicht in cashflow- en vermogensontwikkeling op korte en (middel)lange termijn

Beoordelen van kansen en risico’s voor inkomen en/of vermogen bij:

·         

  • heden
  • pensioneren
  • overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • werkloosheid
  • hypotheekrentestijging

Bepalen verantwoorde hypotheek op basis van betaalbaarheid maandlasten

Implementeren

Aanvragen van hypothecaire geldlening

Opstellen van schenk-, leen- en/of draagplichtovereenkomst

Afsluiten van risicoverzekeringen bij overlijden, arbeidsongeschikt- en werkloosheid

Afsluiten van schadeverzekeringen als opstal, inboedel, aansprakelijkheid, auto, reis en rechtsbijstand

Coördineren

Aanvragen en begeleiden van taxatie, bankgarantie en inkomensverklaring voor ondernemer

Bewaken van voortgang en deadlines én hulp bij eventuele verlenging van ontbindende voorwaarden

Communicatie met verschillende stakeholders als geldverstrekker, makelaar en notaris

Controleren van officiële documenten als hypotheekofferte en -akte

Rapporteren

Uitgebreide toelichting met alle bevindingen van de planning

Bespreken van gevolgen voor financiën en bepalen gewenste vervolgstappen

Vastleggen van Woonplan in beknopt rapport

Financieringsopzet

Netto woonlasten

Haalbaarheid

Betaalbaarheid

Close Menu