Inventarisatie

Inventarisatie

    Door met u in gesprek te gaan en informatie te verzamelen, maken wij een inventarisatie van uw huidige financiële positie (inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden). Ook willen wij weten wat uw risicoprofiel is en hoe het staat met uw kennis en ervaring op financieel gebied. Het is in deze fase belangrijk dat u aangeeft wat uw wensen en doelen zijn, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in ons advies.

    Close Menu