Beheer

Beheer

    Uw wensen en doelen, alsmede wet- en regelgeving kunnen wijzigen. Ook uw financiële en gezinssituatie is aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld met de geboorte van een kind of het verkrijgen van een erfenis. Een financieel plan of advies is dan ook erg dynamisch. Een juist beheer hiervan is van belang, zodat wij tijdig kunnen bijsturen waar nodig. U neemt alleen af waar u behoefte aan heeft.

    Close Menu